Plaatsing

Plaatsing van uw kind op het Spectrum

Speciaal basisonderwijs

Het spectrum is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Speciaal basisonderwijs is een vorm van basisonderwijs dat meer gespecialiseerd ingaat op het leren. Als om wat voor reden dan ook het onderwijs op de reguliere school ontoereikend is, kan het speciaal basisonderwijs hulp bieden aan uw kind.

 

Soms is het aanbod van speciaal basisonderwijs niet voldoende en wordt een school voor speciaal onderwijs geadviseerd. Het speciaal onderwijs (SO) is onderverdeeld in vier clusters met elk hun eigen specialisme:

 

Cluster 1: voor blinden en slechtzienden

Cluster 2: voor doven en slechthorenden en/of spraak- taalproblematiek

Cluster 3: voor kinderen met een verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen

Cluster 4: voor kinderen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek

 

Heeft mijn kind recht op SBO?

Scholen en ouders mogen nooit alleen bepalen dat SBO nodig is. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen nodig. Zonder dit document is plaatsing bij ons op school niet mogelijk.


De verwijzende school vult een zogenaamd groeidocument in. Dit document wordt beoordeeld door de onderwijsadviseur. Deze onderwijsadviseur is in dienst van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen. Samen met een 2de deskundige wordt er een advies geformuleerd. Als dit advies speciaal basisonderwijs is, dan geeft de directeur van het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO af. Met deze toelaatbaarheidsverklaring kan uw kind aangemeld worden op het SBO.

Kan mijn kind naar SBO Het Spectrum?

U kunt uw kind bij ons op school aanmelden als er sprake is van een leerachterstand. De oorzaak hiervoor kan verschillend zijn. Het Spectrum biedt plaats aan leerlingen die het grootste gedeelte van de dag in de groep kunnen doorbrengen om onderwijs op maat te bieden. Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan wij kunnen bieden, zullen wij speciaal onderwijs adviseren.

Ik ben ouder/verzorger en kies voor SBO Het Spectrum,

wat moet ik nu doen?

Als u denkt dat uw kind gebaat is bij speciaal basisonderwijs, kunt u de volgende stappen nemen:

 

Bespreek uw mening met de intern begeleider/zorgcoƶrdinator op de huidige school van uw kind.

Vraag of de school verwijzing naar het SBO in gang wil zetten.

U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken met Het Spectrum voor kennismaking en/of ondersteuning bij het zoeken naar de juiste onderwijsplek voor uw kind

Als uw kind op dit moment al op een SBO-school in Amsterdam zit, dan kunt u zich rechtstreeks bij ons aanmelden. Komt u van buiten Amsterdam, dan heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor Amsterdam nodig. Deze kan tijdens de schriftelijke aanmelding op onze school worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband.

Ik ben medewerker van een school en wil graag een van mijn leerlingen overplaatsen naar SBO Het Spectrum, wat moet ik nu doen?

Als u denkt dat een van uw leerlingen gebaat is bij speciaal basisonderwijs en u denkt aan SBO Het Spectrum, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 

Het Spectrum is altijd bereid tot een oriƫnterend gesprek.

U kunt een afspraak maken om eens op school te komen kijken met ouders.

Het Samenwerkingsverband kan u informeren over alle stappen die nodig zijn voor de aanvraag van een SBO beschikking. Een link naar de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen vindt u hier.