Op school

Op school

Lestijden

De kinderen zijn de volgende tijden op school:

Maandag

08.45

-

14.15 uur

Dinsdag

08.45

-

14.15 uur

Woensdag

08.45

-

12.00 uur

Donderdag

08.45

-

14.15 uur

Vrijdag

08.45

-

14.15 uur

Kinderen moeten om 08.40 uur in de klas zijn zodat zij rustig hun spullen in de klas kunnen leggen. Zo kunnen wij om 08.45 uur ook echt met de lessen beginnen.

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie

16-10-21

t/m

24-10-21

Kerstvakantie

25-12-21

t/m

09-01-22

Voorjaarsvakantie

19-02-22

t/m

27-02-22

Paasvakantie

15-04-22

t/m

18-04-22

Meivakantie

23-04-22

t/m

08-05-22

Hemelvaart

26-05-22

en

27-05-22

2e Pinksterdag

06-06-21Zomervakantie

16-07-22

t/m

28-08-22

Vieringen

Op Het Spectrum worden Pasen, Sinterklaas en Kerst met de kinderen gevierd. Naast de bovengenoemde feestdagen is er ook aandacht voor andere culturele feestdagen.

 

Verjaardagen

Alle leerlingen krijgen op school de gelegenheid om hun verjaardag te vieren. Er wordt samen gezongen. De kinderen kunnen aan de klas trakteren en samen met een paar kinderen de klassen rond zodat ook de andere meesters, juffen en collega's de jarige job kunnen feliciteren.

 

Afscheidsavond

Een ander feest is het afscheid van de schoolverlaters. Aan het einde van het schooljaar wordt dit samen met alle genodigden gevierd.

Pauzes

Er zijn twee pauzes. Eén in de ochtend en één in de middag. Op woensdag is er alleen in de ochtend een pauze. De kinderen gaan die dag 's middags naar huis.

 

Op Het Spectrum is een continurooster. Alle kinderen blijven daarom heel de dag op school. Ook in de pauze wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Pauzes worden altijd begeleid door onze eigen medewerkers die een actieve rol nemen in spelbegeleiding.

Sport - Gymnastiek

De kinderen van Het Spectrum krijgen twee keer per week een uur gym van een gespecialiseerde vakleerkracht.

Naast gymnastiek is er ook jaarlijks een sportdag.

Schoolzwemmen

De kinderen van Het Spectrum gaan één keer per week naar schoolzwemmen. Het schoolzwemmen is in het Sportfondsenbad Oost.

 

Niet alle kinderen gaan naar schoolzwemmen. Kinderen zonder zwemdiploma krijgen voorrang.

Cultuuraanbod

Onze school kent een groeiend cultuuraanbod. Wij worden hierbij mede ondersteund door de faciliteiten uit het basispakket van de gemeente Amsterdam.

 

Muziek

Alle kinderen op onze school krijgen om de week muziekles van een vakdocent van de Muziekschool Amsterdam. In deze lessen maken zij kennis met diverse instrumenten, wordt er veel gezongen en krijgen zij de beginselen van ritme, maatvoering en toon bij.

 

De eindgroepleerlingen van onze school doen jaarlijks mee aan het meespeelprogramma Muziekatelier verzorgd door Muziekschool Amsterdam.

 

Beeldende vorming

Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie en middelen ter bevordering van cultuureducatie van de gemeente Amsterdam bieden wij onze kinderen projectmatig lessen in beeldende vorming aan. Deze lessen worden verzorgt door vakdocenten uit verschillende disciplines. Wij hebben het voorrecht samen te weken met de vakdocenten en kunstenaars Maartje Jaquet, Petra Veenstra, Sanne Groen en Gerald Maurice. Onze school werkt hierin nauw samen met Stichting Kunsteducatie de Rode Loper op School.

 

Kinderen uit de bovenbouw bezoeken jaarlijks het IDFA. Schoolbreed wordt incidenteel een museum of concert bezocht.

 

Techniekonderwijs

In enkele projecten brengen wij techniek en beeldend onderwijs samen. De bouw van het Pingpongpakhuis en de Geluidsuitvindingdingen o.l.v. vakdocent Gerald Maurice zijn hier een goed voorbeeld van.

 

Media

Onze kinderen krijgen gedurende hun schoolloopbaan actief onderricht in het gebruik van computers en (sociale) media.


De kinderen van Het Spectrum hebben een stopmotionproject gevolgd onder leiding van cineast Ellenoor Bakker. Hieronder kun je een compilatie van de gemaakte filmpjes bekijken.

 


Projecten

Onze school organiseert jaarlijks een schoolbreed project waarin elementen uit beeldende vorming en muziekonderwijs onderdeel uitmaken van het lesprogramma.