Missie & Visie

Missie: Het Spectrum, Speciaal voor Jou!

SBO Het Spectrum biedt leerlingen een veilige en gestructureerde leeromgeving,
waarin de kinderen elkaar accepteren en waar ze volledig tot hun recht kunnen
komen. Het Spectrum brengt haar leerlingen de kennis en de vaardigheden bij die ze nodig hebben
om zelfstandig te kunnen functioneren binnen onze steeds veranderende samenleving.


Onderwijskundige visie


Kinderen zijn verschillend en hebben dus ook uiteenlopende onderwijsbehoeften. Het uitgangspunt
voor het geven van goede instructie is de leerstijl, het leertempo en het leervermogen van het kind.
Om goed hierop aan te kunnen sluiten stemmen wij ons onderwijs af op deze verschillen en streven
daarbij naar het hoogst haalbare voor ieder kind.


Pedagogische visie


Het Spectrum biedt veiligheid en ondersteuning, maar is ook uitdagend en stelt eisen.
Ons onderwijs gaat uit van de basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie.
Acceptatie en respect zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Wij zorgen voor een stimulerende
leeromgeving met voorwaarden waarbinnen onze leerlingen zich welbevinden en zich kunnen
ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied. Structuur en duidelijkheid is daarbij belangrijk, net zo
belangrijk als leerkrachten die hun leerlingen met respect behandelen en begeleiden. Een goede
samenwerking met de ouders is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van onze missie.


SBO het Spectrum laat dit zien door haar leerlingen:


 • op een eigentijdse manier te onderwijzen in lezen, rekenen, taal en schrijven
 • zinvolle kennis te laten ontwikkelen op het gebied van wereldoriĆ«ntatie, natuur en de mensheid
 • te leren hoe je moet leren
 • bruikbare vaardigheden te laten ontwikkelen op het gebied van hun sociaal en emotioneel functioneren
 • te leren elkaar te accepteren in al hun verscheidenheid
 • te leren genieten van muziek, kunst, literatuur en lichamelijke expressie en het zelf creĆ«ren
  daarvan
 • nieuwe media, cultuuraspecten en techniekoplossingen te laten ontdekken en te leren toepassen
 • te helpen om te voldoen aan hoge, maar realistische verwachtingen
 • zich ook motorisch optimaal te laten ontwikkelen
 • samen te laten werken en ook te leren samenwerken
 • te leren zelf na te denken
 • te leren zelfstandig te durven en kunnen handelen
 • verstandige keuzes te leren maken
 • verantwoording te leren nemen voor het eigen gedrag, het leerproces, de leeromgeving en de
  materialen

SBO HET SPECTRUM IS ONDERDEEL VAN

STICHTING SAMEN TUSSEN AMSTEL EN IJ